BTC - Traducere în franceză - exemple în română | Reverso Context

Btc meserii, Bitcoin scade în continuare. Valoarea atinsă de criptomonedă

Conținutul

  Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

  cum funcționează bitcoin schimb

  Les parties conviennent de coopérer en vue btc meserii renforcer le commerce régional dans le Pacifique, ainsi que l'intégration et la coopération régionales sur les questions concernant les mesures OTC et SPS. Părțile cooperează în vederea consolidării integrării regionale și promovării capacității sectoarelor public și privat de a respecta măsurile BTC și SFS.

  Les parties coopèrent afin de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir la capacité des secteurs privé et public à se conformer aux mesures OTC et SPS. Părţile reafirmă principiul transparenţei la btc meserii reglementărilor şi standardelor tehnice în conformitate cu Acordul BTC. Les parties réaffirment les principes de transparence dans l'application des règlements techniques et normes conformément à l'accord OTC.

  Cu excepția unor dispoziții contrare, definițiile cuprinse în anexa 1 la Acordul BTC se aplică prezentului protocol. Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l'annexe 1 de l'Accord OTC s'appliquent au présent protocole.

  cum se afectează bitcoin piața de valori

  Părţile convin să identifice şi să pună în aplicare btc meserii mai adecvate mecanisme din rândul celor sprijinite de Acordul BTC pentru aspectele sau sectoarele prioritare în cauză. Les parties conviennent d'identifier parmi les mécanismes soutenus par l'accord OTC ceux qui sont btc meserii plus adaptés aux questions ou secteurs prioritaires concernés et de les mettre en œuvre. De telles pratiques contredisent les engagements de la Chine en tant que signataire à l'OMC de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce OTC.

  Următoarele dispoziții ale Acordului BTC sunt încorporate și incluse în prezentul acord: Les dispositions suivantes de l'Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante: Termenul "membri" din dispozițiile încorporate are același înțeles în prezentul acord ca în Acordul BTC. Le terme «Membres» figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans btc meserii OTC. Cum poti deveni model BTC live cam?

  grupul whatsapp pentru bitcoin trading

  Comment devenir un Modèle BTC live cam? Platforma meserii Bitcoin pe bază de CFD-uri, ceea ce înseamnă că utilizatorii să vândă și să cumpere produse financiare derivate care urmăresc prețul BTC lipsit de a deține efectiv activul inițial. La plate-forme effectue l'opération Bitcoin sur une base CFD, ce qui signifie que les utilisateurs vendent et achètent des produits financiers dérivés qui suivent le prix BTC dépourvu de posséder effectivement l'actif d'origine.

  btc fonduri mutuale

  Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

  tradingview bitcoin strategy

  Te rugăm să raportezi hukum trading bitcoin dalam islam pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

  Bitcoin huobi pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

  valoarea curentă a pieței bitcoin

  Propune un exemplu.