Account Options

Aim btc

aim btc

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "obiectiv legitim" în engleză legitimate aim legitimate target Alte traduceri În plus, dacă este cazul, măsurile belgiene nu ar fi necesare și proporționale pentru realizarea unui astfel de obiectiv legitim.

In addition, the Belgian provisions are neither necessary nor proportionate to, where required, achieve such a legitimate aim. Curtea a reţinut că, în prezenta cauză, dispoziţiile contestate urmăresc un obiectiv legitim.

aim btc

Cu toate acestea, normele contestate nu corespund cerinţelor de claritate şi previzibilitate. The Court noted that, in the present case, the challenged provisions pursue a legitimate aim.

Nevertheless, the challenged norms do not fulfil the requirements of clarity and predictability. Este un obiectiv legitim, însă am unele îndoieli că vom fi într-adevăr în măsură să-l realizăm.

aim btc

This is a legitimate objective ; however, I have certain reservations as to whether we shall be able to achieve this objective. În al doilea rând, potrivit susținerilor reclamantei, chiar dacă s-ar considera că pretinsa practică restrânge concurența, aceasta nu încalcă articolul 81 alineatul 1 CE întrucât este necesară și proporțională cu un obiectiv legitim.

Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere? Traduceți descrierea înapoi în engleză Statele Unite ale Americii Traduceți Every trader ventures into trading for the sole purpose of making profit.

Second, even if the alleged practice would be considered to restrict competition, it does not infringe Article 81 1 EC according to the applicant's allegations because it is necessary and proportionate to the legitimate objective.

Dar, în urma alegerilor Johnson a început un proces constant de escaladare extinderea brusc a firezones libere în care tot ceea ce a fost considerat mutat un obiectiv legitim.

But following the election Johnson began a steady process of escalation sharply expanding the free firezones in which anything that moved was considered a legitimate target.

Traducere "obiectiv legitim" în engleză

Mai mult, reclamanta susține că, și dacă s-ar considera că presupusa practică restrânge concurența, aceasta nu încalcă articolul 81 alineatul 1 CE deoarece este necesară și proporțională cu un obiectiv legitim.

Moreover, the applicant claims that, even if the alleged practice should be considered to restrict competition, it does not infringe Article 81 1 EC because it is necessary and proportionate to a legitimate objective.

aim btc

Pe de o parte, respectiva măsură ar fi compatibilă în temeiul articolului 87 alineatul 3 aim btc c din Tratatul CE, deoarece ea urmărește un obiectiv legitim și nu afectează schimburile comerciale într-o măsură contrară interesului comun. On the one hand, it would be compatible on the basis of Article 87 3 c of the EC Treaty since it pursues aim btc legitimate objective and does not affect trade aim btc an extent contrary to the common interest.

Articolul 2 alineatul 6 permite statelor membre să prevadă că un tratament diferențiat pe motive de vârstă nu constituie o discriminare atunci când este justificat în cadrul dreptului național, de un obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv sunt corespunzătoare și necesare.

Article 2 6 permits Member States to provide that differences of treatment on grounds of age shall not constitute discrimination if they are justified by a legitimate aimand if the means of achieving that aim are appropriate and necessary. În cazul în care introducerea sau utilizarea pe piață a unui produs ar putea compromite atingerea unui obiectiv legitim, oricare dintre părți poate adopta sau menține măsuri cu privire la respectivul produs, cu condiția ca măsurile în cauză să fie conforme cu prezentul acord.

If a product's placement or use on the market aim btc compromise the fulfilment of a legitimate aim btc Party may adopt or maintain measures with respect to that product provided that they are consistent with this Agreement.

aim btc

If so, does the need to encourage the recruitment and training of young professional players constitute a legitimate objective or an overriding reason in the general interest capable of justifying such a restriction? În măsura în care urmăresc evitarea litigiilor cu angajații mai în vârstă cu privire la capacitatea acestora de a-și mai exercita funcțiile, dispozițiile privind limita de vârstă urmăresc un obiectiv legitim de interes general?

Does the adoption of rules on retirement ages to preclude individual legal disputes with older employees over their continued fitness for service constitute the pursuit of a legitimate aim in the public interest? For that purpose, such labelling or marking requirements shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objectivetaking account of the risks that non-fulfilment would create. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si aim btc la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Aim btc is fake

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa bitcoin pe piață multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.