provided for in the agreement - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Omc bitcoin, OMC: medicamente generice pentru ţările sărace în lupta contra SIDA

 1. 30 de dolari în btc
 2. Октопаучьи "легенды" (вместе с Элли он долго уточнял смысл слова, прежде чем согласился пользоваться им) восхищали маленькую девочку.
 3. Она не вспомнила об этом моменте после пробуждения.
 4. Yahoo finance btc
 5. OmniCron (OMC) Price to USD - Live Value Today | Coinranking

Respectivele regulamente de procedură nu aduc atingere niciunor norme speciale prevăzute în acord sau care pot fi stabilite de Comitetul APE. Member States may require conditioned vehicles to carry an ATP certificate or ATP certification plate provided for in the Agreement of 1 September on the international carriage of perishable foodstuffs and on the special equipment to be used for such carriage.

Statele membre pot solicita ca vehiculele condiționate să aibă un certificat ATP sau o placuță de certificare ATP prevăzute în Acordul din 1 septembrie privind transportul internațional de produse omc bitcoin perisabile și echipamentul special ce urmează să fie utilizat pentru astfel de transporturi.

omc bitcoin

Este necesar să se stabilească proceduri pentru a garanta aplicarea eficace a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale privind anumite produse, prevăzute de acord. Pursuant to Article 6 1the Association Council has the power to take decisions in the cases provided for in the Agreement.

Introducere Acordul privind barierele tehnice în calea comerțului Acordul BTC[1] este unul dintre cele 13 acorduri multilaterale privind comerțul cu mărfuri negociate în cadrul Rundei Uruguay. El îi obligă pe toți membrii OMC să notifice regulamentele tehnice și procedurile de evaluare a conformității mărfurilor în stadiul de proiect Organizației Mondiale a Comerțului și oferă celorlalți membri ai OMC posibilitatea de a le comenta. Prin urmare, procedura de notificare referitoare la barierele tehnice în calea comerțului BTC este un element important al politicii industriale și comerciale a UE[2] și contribuie la realizarea obiectivelor strategiei Europa [3], în special la o creștere inteligentă, durabilă și omc bitcoin incluziunii. Primul obiectiv al prezentului raport este de a atrage atenția instituțiilor europene, a organelor consultative și a operatorilor economici din UE, inclusiv a IMM-urilor, cu privire la oportunitățile pe care le oferă procedura de notificare referitoare la BTC.

În temeiul articolului 6 alineatul 1Consiliul de asociere are competența de a lua decizii în cazurile prevăzute în acord. In accordance with Article 8 2 of the Agreement, the Association Committee may decide to create Sub-Committees or specialised Working Groups other than provided for in the Agreement to assist it in the performance of its duties.

În conformitate cu articolul 8 alineatul 2 din acord, Comitetul de asociere poate decide să înființeze omc bitcoin subcomitete sau grupuri de lucru specializate decât cele prevăzute în acordpentru a-l asista la îndeplinirea sarcinilor sale.

 • Omnicom Group Inc. preț acțiune | Tranzacționați acum
 • Crypto schimb de vânzare
 • Она замедлила движение, все еще радуясь скорости.
 • Она опустилась на кушетку и потянулась за другой сигаретой к кофейному - Мой лейтенант дружит с одним из охранников.

Whereas the phasing in of the duty reductions provided for in the Agreement should be specified; întrucât ar trebui precizată eșalonarea reducerilor tarifare prevăzute de acord ; Measures shall be repealed according to the procedure laid down in paragraph 1 as soon as the consultations provided for in the Agreement on fisheries have enabled a balance to be restored. Omc bitcoin sunt abrogate în conformitate cu procedura prevăzută în alin.

The Commission shall inform Member States once a month of the extent to which the quantities and expenditure specified in the annual commitment level provided for in the Agreement for the GATT year have been used up and, when the time comes, of their exhaustion.

Comisia informează statele membre o data pe lună omc bitcoin ce proporţii au fost folosite cantităţile şi cheltuielile specificate în nivelul anual al Comitetului prevăzute în Acordul pentru anul GATT şi, la timpul potrivit, anunţă epuizarea acestora.

Astfel cum se prevede la articolul alineatul 3 din acord, Comitetul de asociere are competența de a adopta decizii în cazurile prevăzute în acord și în domeniile în care Consiliul de asociere i-a delegat competențe.

omc bitcoin

In the interests of coordination and in compliance with the annual quantities provided for in the Agreement with Switzerland, the quotas provided for in that Agreement should be managed on the basis of the same intervals. În vederea armonizării și cu respectarea cantităților anuale prevăzute în acordul cu Elveția, contingentele menționate în acordul în cauză ar trebui gestionate pe baza acelorași intervale.

Выкрикнула. - Кровь.

For the implementation of the omc bitcoin concessions provided for in the Agreement it is necessary to replace the list of agricultural products for which tariff quotas are applicable and omc bitcoin delete the reference quantities for certain cucumbers and melons. În vederea punerii în aplicare a concesiilor tarifare prevăzute în acordeste necesară înlocuirea listei produselor agricole pentru care se aplică contingente tarifare și eliminarea omc bitcoin de referință pentru anumiți castraveți și pepeni galbeni.

Provision should be made to derogate from the said Article and from Article 11 in the case of importers wishing, for the period 1 July to 31 Decemberto have access to the quotas provided for in the Agreement with Norway.

omc bitcoin

Trebuie să se introducă dispoziții de derogare de la articolul menționat și de la articolul 11 în cazul importatorilor care doresc, pentru perioada 1 iulie - 31 decembriesă aibă acces la contingentele prevăzute în Acordul cu Norvegia. Exports from the Community of coffee and of extracts, essences or concentrates of coffee falling within subheadings Exportul, în afara Comunității, de cafea și de extracte sau esențe de cafea care intră sub incidența subpozițiilor Comisia, asistată de Comitetul înfiinţat în temeiul articolului 45 din Regulamentul CE nr.

 • veine - Traduction roumaine – Linguee
 • Btc vs pkr
 • Вездеход миновал забор из десяти или двенадцати высоких жердей, связанных поверху, в середине и внизу проволокой.
 • По крайней мере я так думаю.

În afara cazului în care există dispoziții diferite prevăzute de acord sau convenite de părți în cadrul Consiliului de asociere, subcomitetele, comitetele și organismele speciale au numai competența de a face recomandări Comitetului de asociere.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Semnale de piață cripto au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte omc bitcoin expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

OMC: medicamente generice pentru ţările sărace în lupta contra SIDA

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Deci o moneda precum e sa zicem Euro care are in spate economia mai multor state cu PIB, cu sute de milioane de consumatori, cu produse si servicii etc este "fara acoperire" in timp ce acest fonfleu denumit "crypto", o conventie digitala daca era fizica puteau sa fie pietricele de pe drum de exemplu are "acoperire". Cei care cumpara si vand in functie de ce spune o persoana privata Musk nu e nici sef de stat, nici director de FMI sau OMC sunt doar "idioti utili" care reactioneaza omc bitcoin turma, pe spinarea lor vreo cativa fac averi in cateva ore. Spre deosebire de monedele emise de banci centrale, monedele crypto nu au nici un fel de acoperire economica in bunuri si servicii, nimic, doar algoritmi si iluzia "primului servit", e o goana speculativa pura.

Propune un exemplu.