VEZI programul simularilor la EVALUAREA NATIONALA SI BAC 2014!

Btc 2021 prima dată de examinare a semestrului

Conținutul

  btc 2021 prima dată de examinare a semestrului

  În primele două săptămâni de la începerea semestrului, studenţii vor fi informaţi în legătură cu programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum şi modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a elementelor menţionate anterior, poate fi făcută doar cu acordul studenţilor, arată proiectul MECTS. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea performanţelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu şi cadre didactice.

  btc 2021 prima dată de examinare a semestrului

  Evaluarea de către studenţi a prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie, conform legii educaţiei. Universitatea va publica rezultatele evaluării pe site-ul propriu.

  Rezultatele vor conţine centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte. Totodată, studenţii au dreptul să primească la începutul primului an de studiu un "Ghid al studentului" cu informaţii referitoare la drepturile şi obligaţiile studentului, la detaliile legate de materii şi servicii puse la dispoziţie de universitate, modalitatea de evaluare, de stabilire a taxelor, baza materială a universitaţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte facilităţi şi subvenţii acordate.

  Totodată, studenţii sunt reprezentaţi în decizia modalităţii de desemnare a rectorului, precum şi în procesul de desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de alegere, în condiţiile legii, ei putând de a sesiza sub protecţia identităţii, abuzurile şi neregulile, precum şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare. Organizaţiile studenţeşti au dreptul să acceseze spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite.

  btc 2021 prima dată de examinare a semestrului

  În plus, studenţii au dreptul să fie informaţi de către organele de conducere ale universităţii despre hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei, de a le fi înregistrate toate cererile scrise sau online şi de a primi răspuns scris, respectiv online la aceste cereri.